Finanční zabezpečení penze

Odchod do důchodu je jedním z důležitých milníků života. Jak kvalitně penzi prožijeme, záleží na tom, jak kvalitně se na ni připravíme. Naším cílem v této oblasti je zajistit vám dostatek financí, abyste si důchod užili podle vašich představ.
 

Prvním pravidelným příjmem pro většinu lidí v penzi bude starobní důchod. Praxe ukazuje, že kvůli chybám a nedostatkům v evidenci ČSSZ přicházíme zbytečně až o 10 % starobního důchodu, na který máme za své odvody nárok. Prvním krokem bude odstranění těchto chyb a maximalizace vašeho starobního důchodu od státu.

Zpracujeme vám proto Audit státního důchodového zabezpečení. Díky němu odhalíme všechny chyby v evidenci ČSSZ.Pomůžeme vám je odstranit a zvýšit tak starobní důchod. Celkový přínos činí desetitisíce až statisíce korun navíc po dobu pobírání penze.

Čím vyšší důchod od státu získáme, tím nižší částku si budete muset naspořit na soukromém zabezpečení.

Co nepokryje státní důchodové zabezpečení, to je potřeba pokrýt zabezpečením soukromým. To musí dorovnat chybějící částku do požadované měsíční částky, kterou budete chtít mít zajištěnu po celou dobu penze.

Aby mohla být tato soukromá renta vyplácena po celou dobu penze, je potřeba si do okamžiku odchodu na penzi vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Z této finanční rezervy pak bude měsíčně vyplácena soukromá renta doplňující státní důchod do požadované výše.

Jak si vytvořit dostatečnou finanční rezervu na penzi? Existuje celá řada možností využití různých finančních produktů a služeb. Konečný výběr nejvhodnější varianty vychází vždy z finančních možností (disponibilní prostředky), dnes využívaných finančních produktů a času, který zbývá do okamžiku odchodu do penze.

V rámci Privátního finančního auditu vám spočítáme, jakou rezervu si musíte ideálně vytvořit a navrhneme ideální cestu, jak se k ní dostat. S touto novou variantou porovnáme způsob, který byl pro dosažení používán doposud. Obě varianty přehledně srovnáme a vyčíslíme, jak se dařilo daný cíl plnit v minulosti a jak by to mohlo vypadat v budoucnosti, díky navrženému řešení.

Vykročte za svými sny

Chci privátní audit