Privátní finanční audit


Pomohu vám podívat se na vaše privátní finance zcela jinou optikou. 
Získám pro vás finanční zdroje tam, kde je ostatní přehlíží a odhalím rezervy, které běžně nevidí.
Získám pro vás až stovky tisíc navíc, o které byste s největší pravděpodobností jinak přišli.
A to by byla škoda.

Se mnou bude váš život bohatší a šťastnější. 

 

Privátní finanční audit

Mít své osobní finance pod kontrolou je klíčem ke splnění finančních cílů. Privátní finanční audit vám ukáže správnou cestu a pomůže jednou provždy ovládnout vaše finance. Je třeba využít všechny zdroje, soukromé, ale i státní. V tom je náš audit výjimečný. Není na co čekat, sny nepočkají. Tak pojďme…
 
1

Maximalizujeme státní zabezpečení

2

Ušetříme na soukromém zabezpečení

3

Získané zdroje využijeme k naplnění vašich cílů

Kudy vede cesta?

1. Maximalizace státního zabezpečení

Kvůli nedostatkům a chybám v evidenci ČSSZ přichází občané až o 10 % důchodů, na které mají za své odvody nárok. Odstraněním těchto chyb vám pomůžeme jednotlivé důchody zvýšit. Získáte tak desetitisíce až statisíce korun navíc.

2. Optimalizace soukromého zabezpečení a více zdrojů na realizaci cílů

Čím vyšší důchody od státu získáme, tím méně vás bude stát soukromé zabezpečení. Ať už se to týká zabezpečení penze nebo zabezpečení vašich příjmů. Finanční zdroje, které takto získáme navíc, pak můžete použít k rychlejšímu naplnění vašich cílů.

Jak funguje privátní finanční audit?

Tři kroky k vašim cílům

Prodiskutujeme Vaše záměry a cíle, ke kterým budeme směřovat. Podíváme se, jaké máme k jejich splnění zdroje a možnosti. Nejen ty soukromé, ale i státní. Nakonec probereme, jakých nástrojů k dosažení svých cílů dnes využíváte.

Na základě získaných vstupů zpracujeme Auditní zprávu, se kterou vás detailně seznámíme. Ukážeme Vám slabé a silné stránky současného řešení a upozorníme na skryté rezervy a rizika. Současně Vám představíme řešení, jak využít maximum možného.

Co se závěry auditu uděláte je na Vás. My radíme, Vy rozhodujete. V zásadě máte tři možnosti. Nedělat nic a nechat věci dále plynout. Nebo se obrátit na člověka, který Vám radil doposud, ať dá věci do pořádku. A nebo vám s realizací pomůžeme osobně, včetně péče, aby vše dlouhodobě fungovalo jak má.

Není to i Váš příběh?

Není to i Váš příběh

Martina (41 let)

vedoucí účetní
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Více
Není to i Váš příběh

Karel (48 let)

spolumajitel firmy
Cíl: provést audit stávajícího nastavení finančních smluv jeho rodiny
Více
Není to i Váš příběh

Jaroslav (51 let)

ředitel obchodu
Cíl: revize investičního portfolia a dřívější odchod do důchodu
Více
Není to i Váš příběh

Jana (36 let)

lékařka, matka dvou dětí
Cíl: pomoci vyřídit úvěr na koupi ordinace + kontrola stávajících smluv
Více
Není to i Váš příběh

Honza a Jana (45 let)

majitelé společnosti, tři děti
Cíl: audit stávajících smluv a návrh doporučení a změn
Více

S čím Vám audit pomůže?

Finanční
zabezpečení cílů

Ke splnění vašich cílů vede několik cest. My hledáme takové, abyste svých cílů dosáhli co nejefektivněji a s co největší mírou pravděpodobnosti. Výsledkem je návrh řešení, kdy využíváte maximálně efektivně vlastní zdroje a rezervy.

Finanční
zabezpečení penze

Odchod do důchodu je jedním z důležitých milníků. Jak kvalitně tuto část života prožijeme záleží na tom, jak se na ni připravíme. Naším cílem v této oblasti je zajistit vám dostatek finančních zdrojů na to, abyste si svou penzi mohli užít podle svých představ.

Zabezpečení
příjmů

Existují životní situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů a zásadním způsobem tak ovlivnit vaši životní úroveň a finanční stabilitu. Vytvoříme plán, jak při těchto nečekaných situacích postupovat.

Zabezpečení majetku
a odpovědnosti

Situace, jejichž řešení bude vyžadovat vynaložení neočekávaných mimořádných výdajů, spojených s náhradou vzniklých škod. Připravíme se na ně a nalezneme způsoby, jak je řešit.
 

Napište mi
a společně vykročíme