Zabezpečení příjmů

Existují životní situace, které mohou způsobit výpadek či snížení vašich příjmů a zásadně tak ovlivnit vaši životní úroveň a finanční stabilitu. Proto navrhneme řešení, jak se na nepříjemnosti připravit a jak v takových situacích případně postupovat.
 

V životě každého člověka mohou nastat situace, které mají vliv na naši schopnost vydělávat peníze. Jedná se především o úraz či nemoc. Ty mohou znamenat krátkodobý nebo dlouhodobý výpadek příjmů, který pak ohrozí nejen pokrytí běžných výdajů domácnosti, ale i splácení závazků a plnění cílů.

Dle výše finančního dopadu do rodinného rozpočtu můžeme jednotlivá rizika rozdělit na rizika klíčová a rizika vedlejší. Situace, které vám mohou přinést do života rodiny největší finanční problémy, jsou především invalidita a úmrtí hlavního zaopatřovatele rodiny. Právě tato rizika je důležité zabezpečit pomocí dostupných možností.

Nejdříve společně stanovíme potřebnou výši zabezpečení příjmu. To znamená výši částek, které by měly být jednorázově či pravidelně vypláceny v případě výpadku či úplné ztráty příjmu a pomohly tak pokrýt jednotlivé výdajové kapitoly vašeho rodinného rozpočtu. Existují tři klíčové výdajové oblasti, na které byste měli mít za všech okolností dostatek peněz.

Životní standard
Jde o pokrytí běžných výdajů domácnosti a splátky dluhů mimo výdajů na finanční produkty po dobu produktivního věku až do odchodu do penze.

Splátky úvěrů
Jde o zajištění jednorázového splacení všech dluhů.

Vaše cíle
Jde o zajištění finančních prostředků potřebných k dosažení cílů.

Část ztráty příjmu v případě úrazu či nemoci vám pomůže kompenzovat stát, a to příslušnou formou důchodů vyplácených z důchodového pojištění. V případě invalidity bude vyplácen tzv. invalidní důchod (1., 2. nebo 3 stupeň). V případě rizika úmrtí budou vypláceny tzv. pozůstalostní důchody (vdovský/vdovecký sirotčí). Naším cílem je maximalizovat výši těchtodůchodů od státu a snížit tak vaše výdaje na soukromé zabezpečení příjmu. Praxe ukazuje, že se jedná o statisíce korun, které můžete ušetřit a využít je v jiných oblastech, třeba pro rychlejší dosažení vašich cílů.

Na základě znalosti výše uvedených důchodů od státu (invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí), můžeme určit výši potřebného soukromého zabezpečení příjmu. To znamená částky, které budete potřebovat nad rámec státního zabezpečení k dorovnání potřebného životního standardu.

K tomu slouží komerční životní pojištění, kde vám pomůžeme přesně stanovit požadavky na výši pojistných částek pro případ invalidity a pro případ úmrtí, aby nedocházelo zbytečně k tzv. podpojištění nebo přepojištění.

Vykročte za svými sny

Chci privátní audit